Nagrobek dla naukowca

H002 purest skwara nowoczesny nagrobek pojedynczy warszawa 05 small

Projekt minimalistycznego nagrobka powstał ku czci szanowanego profesora fizyki, którego wieloletnie badania dotyczyły, między innymi, komputerowego modelowania struktury przestrzennej białek. 🤯🤓 Białka pełnią różnorodne funkcje w organizmach, od strukturalnych po metaboliczne i enzymatyczne; kluczowe znaczenie w pełnieniu tych funkcji odgrywa właśnie ich struktura przestrzenna. W uproszczeniu można myśleć o białkach jako o długich łańcuchach, które są zwinięte w jakiś konkretny sposób. Co ciekawe, istnieje całkiem sporo białek, które w procesie zwijania tworzą pętelki. Wiele z nich to enzymy, a ich pętelki znajdują się przy miejscach wiązania substratu, więc mogą mieć kluczowe znaczenie dla pełnionych przez nie funkcji. Postuluje się, że rybosomy, tj organella komórkowe odpowiedzialne za syntezę białek, mogą także pomagać im tworzyć takie pętelki. Przykładem białka zawierającego pętelkę jest białko YibK, którego model syntezy przez rybosom został umieszczony na nagrobku.

Subtelne, falujące linie tego modelu z perspektywy naukowej stanowią owoc wieloletniej pracy zespołu badawczego. Każdy kształt, precyzyjnie rozmieszczony w odpowiednich współrzędnych przestrzennych, jest wynikiem naukowych analiz. Zrozumienie jak zwijają się białka, jak tworzą się na nich pętelki i czy ma na to wpływ rybosom, przyczynia się do wyjaśnianie fundamentalnych mechanizmów biologicznych oraz ma znaczenie w dziedzinach takich jak biologia molekularna, biotechnologia i medycyna. W celu zobrazowania tego osiągnięcia i wkomponowania go na pomniku zastosowano najnowocześniejsze technologie, które pozwoliły na oddanie przestrzennej geometrii białka YibK w krysztale 3D. 💣 Imponująca waga kryształu wynosi aż 17 kg! 😲 Wartościowym zwieńczeniem całego projektu jest sentencja autorstwa Dana Brown'a:

"Everything is possible. The impossible just takes longer.”

Realizacja: Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie
Wykonawca: Granity Skwara