Ile trwa proces realizacji nagrobka?

Ile trwa proces realizacji nagrobka?

Proces od projektu do realizacji nagrobka jest dokładnie skomponowanym etapem, który rozpoczyna się od podpisania umowy i zebrania niezbędnych materiałów od klienta, takich jak zdjęcia i wytyczne regulaminu danego cmentarza dot. maksymalnych wymiarów nagrobka i ścieżek oraz ew. innych obostrzeń. Po omówieniu wytycznych, przystępujemy do fazy projektowej.

Pierwsza koncepcja jest przekazywana w ciągu 14 dni, dając następnie klientowi możliwość analizy i wyrażenia swoich uwag. Rozumiejąc, że niektórzy potrzebują odpowiednio dużo czasu, by przemyśleć projekt, omówić go z rodziną, to nie wprowadzamy tutaj ram czasowych jak szybko klient powinien zgłosić swoje przemyślenia. Uważamy, że jest to indywidualny proces dlatego etap projektowy może się rozciągnąć. Jednocześnie nie wskazany dla projektu jest pośpiech, ponieważ może on generować pochopne i zmienne decyzje.

W ramach współpracy przewidziane są trzy iteracje, umożliwiające dostosowanie projektu nagrobka do oczekiwań klienta. Projekt jest każdorazowo omawiany i wprowadzane są korekty według wspólnych ustaleń rozwijając go od ogółu do szczegółu. Po zaakceptowaniu finalnego wzoru, kompletna dokumentacja jest wysyłana w ciągu kolejnych 14 dni. Zatem przy sprawnej komunikacji optymistyczny czas na zamknięcie projektu to 1 miesiąc.

Następnie przekazujemy dokumentację do wyceny w wybranym zakładzie kamieniarskim. Wybór wykonawcy opiera się przede wszystkim na jakości i rodzaju materiałów do danego tematu, a nie na lokalizacji. Klient może wskazać swojego wykonawcę. Etap realizacji nagrobka trwa około 2 miesięcy.

Podsumowując, w optymistycznym scenariuszu, cały proces od projektu do realizacji może zająć 3 miesiące. Jednakże, zazwyczaj zajmuje to kilka miesięcy, w zależności od tempa akceptacji wzoru nagrobka. Warto pamiętać, że każdy etap jest dokładnie dopasowany do potrzeb klienta, by stworzyć nagrobek, który będzie oddawał hołd zmarłemu w sposób wyjątkowy i godny.

Ps. Jeśli priorytetem jest jak najszybszy termin realizacji nagrobka to warto rozważyć wybór gotowego wzoru w ramach Licencji Podstawowej.