zapytanie ofertowe

prosimy o wypełnienie formularza

Dane Zamawiającego

Wytyczne projektowe


Typ grobu:
ziemny
murowana piwnica

Typ nagrobka:
pojedynczy (szer. działki do 170cm)
pojedynczy, szeroka działka (szer. działki powyżej 170cm)
podwójny
niestandardowy

Czy jest planowany dodatkowy pochówek?
nie
tak, urnowy
tak, trumnowy


Dodatkowo zachęcamy do wysłania zdjęć stanu obecnego, szkiców z wymiarami, innych pomocnych materiałów na info@purest.pl