zapytanie ofertowe

prosimy o wypełnienie formularza

Dane Zamawiającego

Wytyczne projektowe


Typ grobu:
ziemny
murowana piwnica

Typ nagrobka:
pojedynczy (szer. działki do 170cm)
pojedynczy, szeroka działka (szer. działki powyżej 170cm)
podwójny
niestandardowy

Czy należy przewidzień dodatkowy pochówek?
nie
tak, urnowy
tak, trumnowy

Przeczytałem/am i akceptuję politykę prywatności


Dodatkowo zachęcamy do wysłania zdjęć stanu obecnego na info@purest.pl